Próximos eventos

Buscador de eventos jurídicos

Mapa de eventos

¿Quieres recibir eventos como este en tu email?

Online
Online
()

Leer más

Aquest curs està destinat tant a l’advocacia en exercici, com per la resta d’operadors jurídics que sent la necessitat d’actualitzar i ampliar els seus coneixements per especialitzar-se professionalment en els diferents sectors que integren el Dret civil català (successions, família, patrimoni, etc), per obtenir la capacitat tècnica per assessorar amb rigor la seva clientela, i actuar amb responsabilitat.

El curs pretén oferir un estudi complert, ampli i rigorós, des d’un nivell pràctic i actualitzat, aprofundint en la resolució de casos reals.

L’alumnat obtindrà una formació integral i global, fonamentada en tot el Dret Civil propi de Catalunya i de la resta de legislació civil vigent aprovada pel Parlament de Catalunya

La metodologia està basada en l’aprenentatge significatiu, on les persones ponents utilitzaran els coneixements previs de l’alumnat per ampliar i aprofundir en els diferents conceptes i pràctiques professionals. Durant el curs l’alumnat tindrà accés al material teòric i pràctic pel correcte desenvolupament del programa formatiu, a través de la plataforma virtual del Consell de l’Advocacia Catalana.

En aquelles sessions en les que el seu objecte així ho permeti es procurarà que el cas pràctic es vagi construint i ampliant de forma successiva al llarg de les diverses ponències que estiguin interrelacionades, als efectes de despertar i potenciar l’habilitat que tot advocat i advocada ha de tenir consistent en relacionar les diferents institucions en dansa, per assolir d’aquesta manera una visió de conjunt de la problemàtica plantejada.

L’equip de ponents seran persones amb un coneixement profund de les institucions que siguin objecte de la sessió en que participin: advocats/des especialistes en la matèria de què es tracti, Magistrats/des, Notaris/es, Registradors/res i acadèmics/ques .

Els i les ponents mantindran un contacte constant amb la direcció del curs als efectes que es respecti l’enfoc eminentment pràctic de les ponències i que, especialment en el cas de ponències interrelacionades, es coordinin suficientment els concrets continguts de cada una d’elles als efectes d’evitar superposicions o reiteracions innecessàries.

Organizadores

Consell de l’Advocacia Catalana

Añadir a calendario

web del evento